Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό (υπογραφή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος) για κοινόχρηστους χώρουςΟ λογαριασμός ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» και δεν μπορεί να αφορά σε συγκεκριμένο όνομα διαχειριστή ή του κατασκευαστή τόσο για λόγους αποτελεσματικής διαχειριστικής υποστήριξης από πλευράς ΔΕΗ (έκδοση λογαριασμών με απαλλαγή από ΕΡΤ, θέματα αλλαγών διαχειριστή, χαράτσι κ.λπ.), όσο και για λόγους οικονομικής διασφάλισης του εκάστοτε διαχειριστή ή κατασκευαστή.

Αρμόδιος για την υπογραφή του συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής.

Προκειμένου να αλλάξει το όνομα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας, θα πρέπει ο διαχειριστής να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά ΔΕΗ  και να υπογράψει νέο συμβόλαιο Προμήθειας ρεύματος στο όνομά «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ».

Μαζί του πρέπει να έχει:

  • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου
  • απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος όπως προβεί στην αλλαγή ονόματος
  • την αστυνομική του ταυτότητα
  • αποδεικτικό του ΑΦΜ του
  • να προσκομίσει νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6947095879 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ-ΥΔΕ σε νέες πολύ χαμηλές τιμές από το  Τεχνικό Γραφείο Κ. Βάλβης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
  • Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσει μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, εφ' όσον η παροχή δεν είναι κομμένη και το ακίνητο έχει ρεύμα.
  • νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τον ανελκυστήρα, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης (ισχύς για 2 χρόνια), σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
  • Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ.
Κατά την υπογραφή νέου συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος πρέπει να πληρωθεί και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά των κοινόχρηστων χώρων και το είδος της παροχής.
Για να πληροφορηθεί σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομισθεί νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρωθεί ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, μπορεί να καλέσει στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό ρεύματος, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.

Για  κάθε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6947095879 ή επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα μας WWW.KVALVIS.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου